Jauno Līderu vidusskola
Sveicam deju skolotāju Daigu Meisteri un koncertmeistari Daci Zariņu!
 Deju skatē 6.-8.klašu deju kolektīvs ieguva I pakāpes diplomu,
4.-5.klašu deju kolektīvs – II pakāpes diplomu.
Foto Dace Zariņa.