Jauno Līderu vidusskola

   Atklātajā starpnovadu pētniecisko darbu konkursā Vecpiebalgā 8.b klases skolēns Aleksis Gabliks ar pētniecisko darbu literatūrzinātnē “Akmens latviešu tautas folklorā” ieguva I pakāpi. Darba vadītāja – skolotāja Dace Bērziņa.
   Šodien Aleksis savu darbu aizstāvēja Vidzemes reģiona 5.-9.klašu izglītojamo pētniecisko darbu konkursā Valmierā. Sveicam ar iegūto 4.vietu un vēlam veiksmi turpmāk!