Jauno Līderu vidusskola
Starpnovadu angļu valodas olimpiādē
 8.b klases skolniekam Ginteram Noasam Kušķim I vieta 8.klašu grupā (sk.Ina Plūme),
 6.a klases skolniekam Kārlim Vinķelim II vieta 6.klašu grupā (sk.Aija Ziediņa) un 
6.b klases skolniekam Artūram Stumburam III vieta 6.klašu grupā (sk.Ina Plūme).
Sveicam puišus un viņu skolotājas!