Jauno Līderu vidusskola

Paldies visiem, kas darbojās un palīdzēja tapt lieliskai jauno dabaspētnieku nometnei!
Paldies skolotājām Antrai Strazdiņai, Dacei Bicānei, Dacei Štrasserei, Dacei Bērziņai, Dainai Laganovskai, Dacei Zariņai, Ilzei Treifeldei, Daigai Meisterei, Mudītei Gravai, Ingai Bušai un Aijai Ziediņai!
Paldies nodarbību vadītājiem Pēterim Liderim, Andai Andrušaitei, Baibai Līviņai un Danutai Kiopai ar komandu!
Paldies skolas saimniecītēm par garšīgajām maltītēm!
Paldies šoferītim Jānim par atsaucību un sapratni!