Jauno Līderu vidusskola

Lepojamies ar Līgatnes novada vidusskolas skolotājiem!
23. augustā Raunas kultūras namā ikgadējā pedagogu konferencē tika sveikti pedagogi, kuru veikums atzinīgi novērtēts gan skolas, gan reģionālajā līmenī, kā arī izglītojamie viņu vadībā iepriekšējā mācību gadā guvuši atzīstamus panākumus starpnovadu olimpiādēs, arī starptautiskos konkursos. 
Konferencē tika sveikti 5 Līgatnes novada vidusskolas pedagogi –
Leonora Dubkeviča – par profesionālu, ilggadīgu, godprātīgu darbu un uzticību savai profesijai,
Dzintra Upīte – par profesionālu, pašaizliedzīgu pienākumu veikšanu un mērķtiecīgi organizētu pedagoģisko darbu,
Ina Plūme – par rezultatīvu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā,
Viktorija Mazurova – par rezultatīvu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā,
Dace Štrassere – par rezultatīvu darbu skolēnu izglītošanā un audzināšanā.