Jauno Līderu vidusskola

    Šodien, 7. augustā, plkst. 17:00 Priekuļu vidusskolā sāksies izglītojoša atpūtas nometne “ČETRAS ATSLĒGAS” Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas un Vecpiebalgas novadu bērniem vecumā no 12 līdz 15 gadiem. Tā bērniem un viņu ģimenēm ir balva par čaklu un atbildīgu mācību darbu, iesaistīšanos sabiedriskās aktivitātēs. Nometnes izmaksas sedz pašvaldība, lai atbalstītu sava novada talantīgos un mērķtiecīgos jauniešus. No Līgatnes novada nometnē piedalās Elīza Vaska, Ingūna Samarina, Aleksis Čajanovs, Dāvis Mieriņš un Eduards Vācers.