Jauno Līderu vidusskola
Tradicionālais pasākums jaunā mācību gada ieskaņai “Līgatne izglītībai” 
 šogad pulcēs lielus un mazus interesentus
 2. septembrī plkst. 18.00 Līgatnes novada kultūras namā.
(Uz un no pasākuma kursēs skolēnu autobuss)
Īpaši gaidīti skolas saimē tikko uzņemtie pirmklasnieki un viņu vecāki!
Visiem būs iespēja pārbaudīt – kurš ir gudrs un vēl gudrāks?
Būs iespēja aktīvi līdzdarboties…
Būs arī kas jauns…
Noslēgumā? Protams – diskotēka.