Jauno Līderu vidusskola

no 19.09.2016.

Uz skolu Līgatnē
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena
„Saulgrieži”
6:40
6:40
6:40
6:40
6:40
Ošu iela
7:04
7:04
7:04
7:04
7:04
„Gulbji”
7:12
7:12
7:12
7:12
7:12
Ceļa gals uz skolu Augšlīgatnē
7:18
7:18
7:18
7:18
7:18
Sporta iela 14, LMMS
7:22
7:22
7:22
7:22
7:22
Ķempji
7:40
7:40
7:40
7:40
7:40
Skaļupes
7:48
7:48
7:48
7:48
7:48
Spriņģi
7:50
7:50
7:50
7:50
7:50
Uz Sporta halli, skolu Augšlīgatnē
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena
„Saulgrieži”
6:40
6:40
6:40
6:40
6:40
„Gulbji”
7:12
7:12
7:12
7:12
7:12
Skola Līgatnē
13:45; 14:35; 15:25
13:45; 14:35; 15:25
13:45; 14:35; 15:25
Pie dīķa Līgatnē
17:00; 18:35
16:50; 18:55
16:05; 18:00
Uz Dienas centru, Spriņģiem, Ķempjiem
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena
Skola Līgatnē
15:25
15:25
15:25
15:25
14:35
Uz Mūzikas un Mākslas skolu, Sporta ielu 14
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena
Skola Augšlīgatnē, Sporta halle
13:55; 15:45
13:55; 15:45
14:45; 15:45
13:55; 15:45
14:50
Skola Līgatnē
13:45; 14:35; 15:25
13:45; 14:35; 15:25
13:45; 14:35; 15:25
13:45; 14:35; 15:25
13:45; 14:35
Ķempji
15:35
15:35
15:35
15:35
14:45
Uz ratniekiem
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena
Skola Līgatnē
15:25
15:25
15:25
16:15
Skola Augšlīgatnē
15:45
15:45
15:45
Uz „Saulgriežiem”
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena
LMMS, Sporta iela 14
15:50
15:50
15:50
16:45
16:00
Uz Gaujasmalu, ĶEMPJIEM *
pirmdiena
otrdiena
trešdiena
ceturtdiena
piektdiena
LMMS, Sporta iela 14
17:30; 19:00
17:30; 19:00
17:30
17:30
Sporta halle
17:00; 18:30
16:50; 18:55
18:00
*Kursē pēc pieprasījuma, ja nav pasažieru, tad autobuss nekursē.
Skolēnu autobusa kustības saraksts, kas saistīts ar mācību procesa nodrošināšanu, šajā sarakstā netiek atspoguļots.
Skolēnu autobusa kustību saraksts var tikt mainīts konkrētai dienai. Ar izmaiņām var iepazīties pie skolas dežurantiem, autobusa šofera, ligatne.blogspot.com, skolēnus ar izmaiņām iepazīstina klases audzinātāji.
Saīsinājumi
LMMS – Līgatnes Mūzikas un Mākslas skola
Autobusa sarakstu veidoja
Līgatnes novada vidusskolas direktore
Kintija Blūmentāle
Jautājumu un ierosinājumu gadījumā zvanīt pa tālruni 26361250