Jauno Līderu vidusskola

PALDIES visiem mūsu skolēniem un skolēnu vecākiem par sirdsmīlestību, ko sajutām Skolotāju dienā! 
PALDIES par krāšņajiem ziediem, skolēnu un vecāku vadītajām stundām!
PALDIES par sirsnīgajiem vārdiem, ko veltījāt skolotājiem!
PALDIES Līgatnes novada pašvaldībai!
PALDIES Harijam Beķerim, skolas absolventam, par jauko pārsteigumu (tas tiešām izdevās!) – tik patīkams Haralda Sīmaņa speciālais veltījuma priekšnesums, dziesmas tikai mums – skolotājiem!