Jauno Līderu vidusskola
Sveicam skolēnus, kuru radošie darbi ceļos uz Ādažiem,
 lai piedalītos ikgadējā konkursā “Gaujas prēmija”!

5.-6.klase Emīls Pīlēģis, Estera Serkova, Patrīcija Nora Blūmentāle
7.-9.klase  Paula Pīlēģe, Elīza Vaska, Andis Indriķis Preiss
10.-12.klase Linda Tralle, Monika Akmentiņa