Jauno Līderu vidusskola
Paldies visiem skolēniem, viņu vecākiem un vecvecākiem,
 kas piedalījās tradicionālajā Mārtiņdienas tirdziņā!

Foto Ilze Treifelde