Jauno Līderu vidusskola
Trešklasnieki kopā ar skolotāju Mudīti Gravu skolas gaiteņus izrotājuši ar latvju spēka zīmēm.