Jauno Līderu vidusskola

Novembrī- valsts svētku mēnesī- sveicam Stipro skrējiena uzvarētājus!
Pirmais trijnieks meitenēm – Paula Amanda Niejgoda, Paula Pīlēģe, Elīna Krimberga.
Pirmais trijnieks puišiem – Sandis Lubgans, Artis Aišpurs, Kārlis Vanags.