Jauno Līderu vidusskola
Sveicam 9.klases skolnieku Aleksi Gabliku ar I vietu
 un 11.klases skolnieci Moniku Akmentiņu ar III vietu starpnovadu bioloģijas olimpiādē.
 Jauniešu bioloģijas skolotāja ir Skaidrīte Gasperte.