Jauno Līderu vidusskola

     Šajā mācību gadā skolotājas Viktorijas Mazurovas vadībā 2.-4.klases skolēni krievu valodu ar spēļu un rotaļu palīdzību apgūst krievu valodas pulciņā.