Jauno Līderu vidusskola
Sveicam 9.klases skolēnu Ginteru Noasu Kušķi
 ar iegūto II vietu atklātajā angļu valodas olimpiādē!