Jauno Līderu vidusskola

Paldies tiem, kas organizēja! Paldies tiem, kas piedalījās!
Vairāk foto Līgatnes novada mājas lapā   www.ligatne.lv