Jauno Līderu vidusskola

   Līgatnes jaunieši ir iesaistījušies ,,Eiropa pilsoņiem” programmas  projektā ,,Tīrās monētas . Veicinot likumību labākai Eiropas nākotnei” (Ref N. : 582192-CITIZ-1-2016-2-IT-CITIZ-TT) . Projekta mērķis ir veicināt  jauniešu vidū izpratni par Eiropas Savienības vērtībām,  demokrātijas un pilsoniskās līdzdalības lomu kopīgas Eiropas  veidošanā.   18.-22. martā Itālijas pilsētā Kasalborgone pulcējās jaunieši, politiķi, skolotāji no Latvijas, Itālijas, Maltas, Rumānijas un Serbijas , lai debatētu par Eiropas attīstībai vitāliem jautājumiem un  tās nākotni, kas balstīta uz tiesiskumu, likumību un vienlīdzīgām iespējām ikvienam.  Līgatnes novadu pasākumā pārstāvēja Līgatnes novada vidusskolas 11.klases skolēni Monika Akmentiņa un Marks Kauls, kā arī skolotāja Justīne Šteina.  Pasākuma noslēgumā ar projekta vadošo partneri Kasalborgone tika parakstīta  vienošanās  par turpmāko sadarbību.