Jauno Līderu vidusskola

   Starpnovadu 3-4.klašu skolēnu matemātikas un dabaszinību olimpiādē III vieta 4.klases skolniekam Rūdim Emīlam Zelčam (skolotāja Daiga Meistere), atzinība 3.klases skolniekam Emīlam Nilam Gravam (skolotāja Daiga Meistere). Latviešu valodas olimpiādē atzinība 4.klases skolniecei Anetei Trallei (skolotāja Ilze Treifelde). Sveicam bērnus un viņu skolotājas!