Jauno Līderu vidusskola
Sveicam Lindu Tralli, Melisu Kronbergu un Rihardu Viļumu- komandu “Nopietni nenopietnie”- III vietas ieguvējus biznesa spēļu konkursā. Paldies jauniešu komerczinību skolotājai Ilgai Gablikai un skolas direktorei Kintijai Blūmentālei par atbalstu!