Jauno Līderu vidusskola

Viesu namā “Upmaļi” 3 dienas pulcējās Līgatnes novada jaunieši, lai izstrādātu jaunatnes politikas stratēģiju savam novadam. Erasmus+ projekta “8 novadi var” ietvaros jaunieši diskutēja, ģenerēja idejas, labāk iepazina cits citu, radīja rīcības plānu Līgatnes novada attīstībai jaunatnes jomā.