Jauno Līderu vidusskola
Paldies mūzikas skolotājai Dacei Bicānei un skolas korim
 par veiksmīgo dalību vēsturiskā Cēsu rajona koru skatē!