Jauno Līderu vidusskola
Sveicam mūsu skolas 11-klasniekus!
 Šodien viņi veiksmīgi aizstāvēja savus projektus un saņēma sertifikātus
 profesionālās ievirzes programmā “Projektu vadība”.

Foto Dace Bērziņa