Jauno Līderu vidusskola
Tika dejots, dziedāts, spēlēts…..tika sveikti čaklākie mācībās, sabiedriskajās aktivitātēs un sportā…. tika teikts PALDIES  skolotājiem
 Lienes Pīlēģes foto