Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada kultūras namā šodien- skolēnu projektu darbu aizstāvēšana. Gan individuāli, gan grupiņās 2.-11.klases skolēni bija pētījuši sava novada vēsturi, dabas objektus, slavenības, ražošanas uzņēmumus. Bija pat izveidota interaktīva spēle par Līgatni, kā arī kalendārs. Taču vislielāko atzinību guva 10.klases jauniešu kopdarbs- video, balvā saņemot kliņģeri.
Paldies visiem par čaklumu!