Jauno Līderu vidusskola
A.Strazdiņas foto.

 1.b- 6.b klases skolēni izveidojuši paši savu lauciņu pie skolas, kur tika iestādīti kartupeļi. Rudeni varēs izvērtēt projektu “Kartupelis no…..līdz…”.