Jauno Līderu vidusskola
10.jūnijā savu pirmo nopietno izglītības dokumentu saņēma mūs skolas devītklasnieki.
 Lai jauka vasara un gaidīsim rudenī jau desmitklasniekus!