Jauno Līderu vidusskola
Ceturtajā nometnes dienā Augšlīgatnes jauno dabaspētnieku grupiņa iepazina makšķerēšanas noslēpumus kopā ar Pēteri Lideri, skolotājām Ritmu Timermani un Daci Štrasseri.