Jauno Līderu vidusskola

Piektajā nometnes dienā kopā ar vides speciālistu Uldi Saulīti, skolotājām Daci Bērziņu un Dzintru Upīti skolēni iepazina Sudas purvu.

Dzintras Upītes foto.