Jauno Līderu vidusskola

Tradicionālā Pateicības diena Līgatnes novada domē pulcēja starpnovadu, reģiona un valsts olimpiāžu, sacensību, konkursu uzvarētājus kopā ar viņu skolotājiem.

Lienes Pīlēģes foto.