Jauno Līderu vidusskola

     Piektdien mūsu skolēni bija sagatavojuši pārsteigumu- bija baloni, ziedi un svētku uzrunas, skolotāji varēja atkal iejusties skolēnu lomās, bet vecāko klašu jaunieši iemēģināja skolotāja profesiju. Bija arī Mēmais šovs un svētku koncerts. Paldies skolotājai Beātei un Dzintrai, un viņu čaklo palīgu komandai!

2.a klases skolnieks Rūdolfs Melnis sajūsmināja ar akordeona spēli.