Jauno Līderu vidusskola
Pulcējamies valsts svētku pasākumam. Foto Liene Pīlēģe.
Svinīgais pasākums Augšlīgatnes ēkā. Foto Aiga Vācere.