Jauno Līderu vidusskola
7.a klases skolēni un klases audzinātāja Mudīte Grava apciemoja Senioru mājas iemītniekus
un dāvināja pašceptas piparkūkas.