Jauno Līderu vidusskola
Latvijas kino klubs piedāvā filmu “Mākslinieks”
šodien 15.00 Strautu ielā 4, III stāva latviešu valodas kabinetā.