Jauno Līderu vidusskola

     Ir saņemti starptautiskā lasītprasmes novērtēšanas pētījuma  PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2016 pirmie rezultāti par 4.klašu skolēnu lasītprasmi Latvijā un pasaulē. Pētījumu organizēja Starptautiskās izglītības sasniegumu novērtēšanas asociācija IEA. Pētījumā piedalījās arī Līgatnes novada vidusskolas skolēni, kuri tagad jau mācās 6.klasē. 5.decembrī Latvijas Universitāte un IZM rīkoja konferenci “Starptautiskā skolēnu lasītprasmes novērtēšanas pētījuma IEA PIRLS 2016 rezultātu paziņošana”.
Konferencē piedalījās arī skolotāja Ilze Treifelde- toreizējās 4 klases audzinātāja. Pētījumā redzams, ka vidēji Latvijā saņemti 558 punkti  (vidējais rādītājs pasaulē – 500 punkti), bet Līgatnes novada vidusskolas skolēnu vidējais vērtējums ir 561 punkts- tātad virs valsts vidējā.
      Salīdzinājumam dažu valstu iegūtie punkti- Singapūra 575, Somija 566, Norvēģija 559, Anglija 559, Zviedrija 555, Lietuva 548, Kanāda 541, Vācija 537, Francija 511,Ēģipte 330.
     Ar visu pētījumu var iepazīties Līgatnes novada vidusskolā pie mācību pārzines.