Jauno Līderu vidusskola
Sveicam 11.klases skolnieci Melisu Kronbergu –
 II vietas ieguvēju starpnovadu bioloģijas olimpiādē!
 Melisas bioloģijas skolotāja ir Skaidrīte Gasperte.