Jauno Līderu vidusskola
Līgatnes novada vidusskolas 9.klases skolēni
sadarbībā ar Līgatnes novada Sociālo dienestu
10.februārī 15.30 Līgatnes pilsētas kultūras namā
organizē labdarības koncertu “Viens otram”.

Koncertā piedalīsies Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi, Līgatnes novada vidusskolas skolēni, vidējās paaudzes deju kolektīvs “Zeperi”, Līgatnes mūzikas un mākslas skolas audzēkņi.
Īpašais viesis- stepa dejotājs Māris Pūris ar saviem audzēkņiem.

Kursēs arī autobuss
14.55 no ELVI, 15.00 no Zvaniņiem uz Lejaslīgatni,
17.50 no Lejaslīgatnes uz Zvaniņiem