Jauno Līderu vidusskola

2018.gads nāk ar lielām pārmaiņām mūsu skolas dzīvē.
Jau kopš 27.decembra darbu sākusi jaunā skolas direktore Saiva Vītola. Lai darbaprieks, optimisms un radošums, īstenojot izglītības reformu novadā!