Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada vidusskolas 6.klases skolēni un audzinātāja saka lielu paldies
Sabīnes Bērziņas mammai par Meteņu izklaidēm “Maztītmaņos”.