Jauno Līderu vidusskola
Matemātikas olimpiādes rezultāti
1.     vieta
Valters Vasiļjevs                8.klase            
2.    vieta
Estera Serkova                  6.klase            
3.     vieta
Patrīcija Nora Blūmentāle            6.klase            
Karīna Vidiņa                    6.klase            
Arlita Kalniņa                    7.a klase         
Atzinība
Emīls Pīlēģis                      6.klase            
Ģirts Akmentiņš                11.klase          
Sabīne Bērziņa                  6.klase            

 

skolotāja Leonora Dubkeviča