Jauno Līderu vidusskola

Visā valstī noslēgusies lasīšanas veicināšanas programma “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2018”, kurā aktīvi piedalījās arī mūsu skolas sākumklašu skolēni. Programmas mērķis ir veicināt lasītprasmi un interesi par grāmatām. Lai apbalvotu čaklākos lasītājus, skolā viesojās Līgatnes pilsētas bibliotekāre Madara Židaua. Paldies arī klašu audzinātājām par palīdzību novērtēšanas anketu aizpildīšanā!