Jauno Līderu vidusskola

Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros skolā notika karjeras plānošanas, darba pasaules un profesiju iepazīšanas, individuālo prasmju attīstīšanas nodarbības “Profesijas pielaikošana – radošās darbnīcas”.
Nodarbības vadīja Mazās Brīnumzemes komanda. To laikā saistošā formātā tehniskās laboratorijās un darbnīcās tika šķetināti dažādi karjeras izvēles jautājumi, 3D darbnīcā attīstītas individuālās prasmes un talanti, atklātas iespējas, ko piedāvā radošās tehnoloģijas. Tika noskaidrots, kādas prasmes un iemaņas nepieciešams attīstīt, lai būtu konkurētspējīgi nākotnes profesiju tirgū.


Skolēni guva priekšstatu par to, kā tiek pieņemti lēmumi, cik daudz dažādu prasmju ir nepieciešamas ikvienam, lai izveidotu savu biznesu, kā arī uzzināja vairāk par pulciņu, profesionālo skolu un augstskolu piedāvātajām iespējām tehnisko prasmju apguvē un izaicinājumiem profesijas un karjeras izvēlē.

Praktiskā darbošanās veicināja plašāku izpratni par radošumu un stiprināja prasmi sadarboties, apzināja kompetences, kas būtiskas šodienas un nākotnes profesionāļiem.

Skolotāja Ilga Gablika