Jauno Līderu vidusskola

Līgatniešus ar Raunas vidusskolas dejotājiem vieno draudzība daudzu gadu garumā. Arī 7.martā mūsu skolas lielie un mazie dejotāji kopā ar skolotājām Daigu Meisteri un Daci Zariņu devās uz Raunu, lai kopā izdejotu skaistu koncertu, kā arī iepazītu jaunuzcelto sporta halli un iepazītu viens otru dažādās aktivitātēs.