Jauno Līderu vidusskola

Līgatnes novada vidusskolas skolotājiem šī gada martā tika piedāvāta iespēja piedalīties Trešajā Starptautiskajā mācību vides pētījumā (TALIS 2018), kas dod iespēju arī mums iesaistīties izglītības analīzē un politikas veidošanā. Šo pētījumu veic Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija OECD vairāk nekā 40 pasaules valstīs.
Šī pētījumu rezultātu analīze starp dažādām valstīm ļaus uzzināt par līdzīgām problēmām citās valstīs un mācīties no citu valstu izglītības politikas risinājumiem. Skolu direktori un skolotāji tiek lūgti sniegt informāciju par tādiem jautājumiem kā saņemtā profesionālā izglītība un izaugsme, mācību pārliecība un prakse, skolotāju darba analīze, atsauksmes un atzinība par darbu, ka arī par vairākiem citiem skolu vadības, pārvaldības un darbavietu jautājumiem.
OECD TALIS (Teaching and Learning International Survey) ir salīdzinoši jauns pētījums, kura darbība līdz šim noritējusi tikai divos ciklos. Pētījuma gaitā tiek noteikti starptautiski salīdzināmi izglītības vides indikatori; novērtēta skolotāju izglītība un profesionālā pilnveide, kas ļauj izprast skolotāju vajadzības, plānojot viņu izglītību un tālākizglītību. Tāpat pētījums novērtē un pilnveido skolu pārvaldību. Iegūtie Latvijas skolotāju darbības rezultāti paredzēti, lai tos izmantotu izmaiņu veikšanai skolotāju atalgojuma modelī un pedagogu izglītības organizēšanā. Savukārt profesionālās izglītības vides analīzes rezultāti ļaus novērtēt reformu ietvaros sasniegto un plānot jomas turpmāku attīstību.
OECD TALIS 2013 iegūto datu analīzi un dalību OECD TALIS 2018 pētījumā Izglītības un zinātnes ministrija nodrošina sadarbībā ar projekta partneri – Latvijas Universitāti.