Jauno Līderu vidusskola

Šodien skolotāja Daiga Meistere uz tikšanos aicināja bērnudārza vecākās grupiņas bērnus- nākamos 1.klases skolēnus. Iepazīt skolu un radoši darboties palīdzēja skolotājas tagadējie audzēkņi – ceturtklasnieki.