Jauno Līderu vidusskola

Projekta Nr.8.3.5.0/16/1/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Līgatnes novada vidusskolā, sadarbībā ar zinātkāres centru ZINOO, notika ‘’Zinātkāres vakars” – ar diskusijām,  demonstrējumiem un praktiskām nodarbībām.

Katram cilvēkam piemīt neatkārtojams potenciāls, kuru var atklāt, rosinot cilvēkā dabisko zinātkāri par sevi un apkārtējo pasauli, profesijām un apzināties karjeras iespējas. Eksperimentu izrādes laikā skolēnos tika radīta interese par zinātni un tehnoloģijām.

Nodarbībās un inženieru stacijās bija iespēja iepazīt “darba pasauli”, izzināt dažādas profesijas un prasmes, kā arī inženierzinātņu šodienas un nākotnes iespējas. Profesiju izvēle bieži vien bērniem un jauniešiem sagādā problēmas, jo pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem padarboties. Inženieru stacijās diskutēja par profesijām, skolēni veica dažādus ar profesiju iepazīšanu saistītus uzdevumus.

Izmantojot iztēli un konstruēšanas prasmes, bija iespēja uzzināt, cik vienkārši ir saprast un radīt robotu savām rokām un likt viņam pildīt konkrētas funkcijas. Konstruēšanas prasmes attīsta telpisko domāšanu, veicina radošu un izzinošu apmācību procesu, vienlaicīgi mudinot apgūt STEM zināšanas un prasmes, ļaujot skolēniem apjaust, ka nākotne pieprasa eksakto un radošo jomu sadarbību.

Skolēni  iepazinās ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot transportlīdzekli – pie tā tapšanas strādā programmētāji un mākslinieki, inženieri un elektroniķi, arhitekti .

 

Skolotāja Ilga Gablika. Lienes Pīlēģes foto.