Jauno Līderu vidusskola

“FIZMIX Eksperiments” ir Latvenergo koncerna erudīcijas spēle 8. un 9.klašu skolēniem. Šobrīd ir izvērtēti komandu rezultāti neklātienes kārtā vēsturiskajos novados un esam lepni par 8.klases komandas “Andrejam padotie” rezultātiem – viņi ir labākie Vidzemē.

www.fizmix.lv var redzēt, ka kopā bija pieteikušās 32 vidzemnieku komandas (visā Latvijā – 232 komandas), kurām vajadzēja izpildīt 30 uzdevumus (no tiem piecus – praktiski). Labāko desmitniekā līdz ar līgatniešiem iekļuvušas arī komandas no Gulbenes, Valkas, Cēsīm, Lizuma un Madonas.

Tagad mums jātur īkšķi par astotklasniekiem Aleksi Čajanovu, Dāvi Mieriņu, Artūru Stumburu, Kārli Vinķeli un Valteru Vasiļjevu finālā, 12.maijā Rīgā, “Fizikas festivāla” ietvaros. Paldies komandas konsultantei skolas direktorei Saivai Vītolai!

Fizikas festivala programma

Ja arī Tu vēlies doties līdzi uz Fizikas festivālu, piesakies pie skolas direktores! 🙂