Jauno Līderu vidusskola

 

24.aprīlī Priekuļos notika Amatas, Jaunpiebalgas, Līgatnes, Pārgaujas, Priekuļu, Raunas, Vecpiebalgas skolēnu – olimpiāžu uzvarētāju godināšanas pasākums “Piektā dimensija”. Šajā pasākumā tika sveikti Līgatnes vidusskolas skolēni Marks Kauls (I vieta angļu valodas olimpiādē), Artūrs Stumburs (II vieta angļu valodas olimpiādē), Valters Vasiļjevs (II vieta matemātikas olimpiādē), Melisa Kronberga (II vieta bioloģijas olimpiādē), Aleksis Čajanovs (III vieta krievu valodas olimpiādē), kā arī viņu skolotāji Ritma Timermane, Skaidrīte Gasperte, Viktorija Mazurova un Aija Ziediņa. Pasākuma laikā skolēniem komandā kopā ar novada domes priekšsēdētāju Aināru Šteinu bija iespēja uzspēlēt spēli “Kas ir šī skaņa?”. Olimpiāžu uzvarētāji šogad dāvanās saņēma Latvijas Bankas piemiņas monētas, kā arī uzklausīja daudz labu vārdu un novēlējumu. Pasākumu organizēja Amatas novada apvienotā izglītības pārvalde kopā ar septiņu sadraudzības novadu pašvaldībām.

Lepojamies ar šī mācību gada rezultātiem un sasparosimies nākamajam gadam!