Jauno Līderu vidusskola
Līgatnes novada vidusskola – izglītība, kas virzīta uz izglītojamā personību (šeit ir informācija par skolu)

Skola uzņem skolēnus visās klašu grupās.

Iesniedzamie dokumenti:

1.klasē:

 • vecāku iesniegums (vienota veidlapa),
 • bērna dzimšanas apliecības kopija,
 • PII izziņa,
 • foto skolēnu apliecībai,
 • medicīniskā karte,
 • ģimenes ārsta izziņa sporta nodarbībām.

10. klasē:

 • vecāku iesniegums (vienota veidlapa),
 • dzimšanas apliecības kopija,
 • pamatizglītības apliecības un sekmju izraksta kopija,
 • foto skolēnu apliecībai,
 • medicīniskā karte,
 • ģimenes ārsta izziņa sporta nodarbībām.

Dokumentus pieņem Līgatnes novada vidusskolas direktores kabinetā (2.stāvā):

 • pirmdienās no plkst. 10.00 līdz 16.00
 • trešdienās no plkst. 10.00 līdz 18.00

Par papildus laikiem vēlams saskaņot ar direktori pa mobilo tālruni 26361250.