Jauno Līderu vidusskola

6.klases meitenes mājturības stundās skolotājas Ilgas Gablikas vadībā gan šuj, gan gatavo kārumus.